20200701fullhouseid10EM.jpg

20200701fullhouseid08EM.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

伊甸基金會頤福長照北投踏青 (9).JPG

伊甸基金會頤福長照北投踏青 (28).JPG

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

_MG_8730.jpg

_MG_8714.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A_6679335b.jpg

A_6679285b.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20200703fullhouseid01EM.jpg

20200703fullhouseid03EM.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

文|陳寬茵 空間設計暨圖片提供|成舍設計 中山一部(02-7729-7155)

A_6655601a.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A_6679274b.jpg

A_6679305b.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

108年成舍設計師年會 (13).JPG

108年成舍設計師年會 (14).JPG

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

B_8600b.jpg

B_8606b.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

B_8430b.jpg

B_8377b.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()