XIA_6867.jpg

XIA_6896.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20160705-_DSC6620.jpg

20160705-_DSC9264-2.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20160707-_DSC9038-2.jpg

20160707-_DSC9048.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20160706-_DSC9498.jpg

20160706-_DSC9533-2.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20160713-_DSC0254-2.jpg

20160713-_DSC0334-2.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

XIA_0485.jpg

XIA_0501.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

設計師南西 林達震.jpg

恭喜2016第九輪簡報比賽由 南西分公司 林達震設計師獲勝
設計師林達震 中原大學 建築系
比賽作品 木柵住宅設計

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

13724914_1037158803032548_4192759122401779818_o.jpg

13701170_1037158796365882_4568944574639960998_o.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A_6116888a.jpg

A_6116907a.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A_6117009a.jpg

A_6116885a.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()