close

A_6072091a

A_6072096a

A_6071977-1a

A_6071982a

A_6071987a

A_6072006a

A_6072098a

A_6072043a

A_6072075a

A_6072022a

A_6072116a

A_6072123a

A_6072124a

設計師吳孟庭  

 成舍設計 復興公司 吳孟庭助理總監

國立台灣師範大學工業教育學系 室內設計組

英國 Goldsmiths,University of London Design Critical Practice 碩士

地址︱北市復興北路35號10樓

免費諮詢專線︱0809-080-158

電話︱02-2778-3398

傳真︱02-2778-3435

網址︱www.fullhouseid.com

E-Mail︱fhid@mail2000.com.tw

 

 

arrow
arrow

    成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()