D5P_8722拷貝.jpg

文=林雅玲 攝影=王基守 空間設計=成舍企業股份有限公司 民生分公司(02-2507-2578)

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

A_6182539b.jpg

文︱鄭碧君 空間設計暨圖片提供︱成舍設計 南西公司 (02-2555-5918)

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20171225-_DSC5515-new.jpg

20171225-_DSC3232.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20171213-_DSC1832.jpg

20171213-_DSC4216-2.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20171124FH04JPG.jpg

20171124FH02JPG.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20171124FH05JPG.jpg

20171124FH01JPG.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

A_6182867a.jpg

A_6182878a.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

A_6182875a.jpg

A_6182847a.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

D5P_3470.jpg

D5P_3629.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

D5P_3460.jpg

D5P_3484.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()