A_6614691a.jpg

A_6614720a.jpg

A_6614768a.jpg

A_6614786a.jpg

A_6614804a.jpg

A_6614818a.jpg

A_6614836a.jpg

A_6614871a.jpg

A_6614887a.jpg

A_6614917a.jpg

A_6614940a.jpg

A_6614953a.jpg

A_6614973a.jpg

A_6615001a.jpg

設計師 吳孟庭.jpg

設計師彭宜凡.jpg

成舍復興二部 餐廳設計 - 台北 The cafe' by 想 陽明山
設計 吳孟庭分部助理總監 / 彭宜凡、郭宇綸設計師
The cafe' by 想 陽明山 / 台北市陽明里光華路30號 / 02 2862 6628
成舍設計・復興二部
地址│台北市復興北路2號2樓之7
電話│02-8772-1277
網址│www.fullhouseid.com
免費諮詢專線│0809-080-158

    全站熱搜

    成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()