iF award 2019.jpg

A_6182867a.jpg

A_6182875a.jpg

A_6182847a.jpg

A_6182880a.jpg

A_6182892a.jpg

A_6183025a.jpg

A_6183035a.jpg

創意總監 林欣怡.jpg

林欣怡 創意總監。英國 Chelsea College of Art and Design室內設計碩士

創作者介紹
創作者 成舍設計 | 工程 的頭像
成舍設計 | 工程

成舍【室內、建築、商業、辦公室】設計 免費咨詢專線0809080158

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()