D5P_7520-1.jpg

D5P_7326-1.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_4011 (1).jpg

D5P_4011 (2).jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_7800.jpg

D5P_7752.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_7541.jpg

D5P_7591.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018成舍精選-封面-住宅.jpg

2018成舍精選-封面-商空.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

31154048_2060502203978078_7086704048514007040_n.jpg

31102401_2060502223978076_1569113537920368640_n.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_6144.jpg

D5P_6164.jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

設計師詹佳倫.jpg

恭喜107年度第六輪簡報比賽由忠孝分公司 詹佳倫設計師獲得冠軍
設計師 詹佳倫 輔仁大學 應用美術系室內設計組
比賽作品 台北市內湖住宅設計

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_4713 (10).jpg

D5P_4713 (12).jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D5P_4713 (13).jpg

D5P_4713 (5).jpg

成舍設計 | 工程 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()